Hisse Senedi ve Tahvil Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hisse Senedi ve Tahvil Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yatırımcılar arasında sıklıkla konuşulan hisse senedi ve tavhil hakkında bazı farklardan bahsedeceğiz. Peki, hisse senedi ve tahvil arasındaki farklar nelerdir?

Hukuksal Açıdan Farkları
•    Tahvil bir borç senedidir. Hisse senedi ise, bir mülkiyet senedi olarak bilinir.
•    Tahvil satın alan kişi tahvil çıkaran kuruluşun uzun vadede alacaklılarından biri olur. Hisse senedi sahibi ise kuruluşun ortağı konumundadır.
•    Tahvil sahibi şirkete yabancı sermaye sunar. Hisse senedi sahibi ise öz sermaye desteği sunar.
•    Tahvil sahibi alacaklarından başla hiçbir hakka sahip değildir. Yönetime katılma gibi bir hakkı bulunmaz. Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan sonra, şirketin mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edememektedir. Hisse senedi sahipleri ise şirketin ortağı olarak hak talebinde bulunabilir.
•    Tahvilde vade süresi bulunur. Vade sonunda tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki ilişki sona ermektedir. Hisse senedinde vade bulunmaz. Hisse senedi sahibi ile şirket arasındaki ilişki daimidir.
•    Tahvilin getirisi belirli oranlardadır. Hisse senedinin getirisi, hisse senedi değerinde meydana gelen değişiklere bağlıdır. 
•    Tahviller, iskonto şeklinde ihraç edilebilir. Hisse senetleri, itibari değerin altında bir fiyatla satılamaz.
•    Tahviller, işletmeler dışında devlet ve belediyeler gibi tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar tarafından da çıkarılabilir. Hisse senetleri ise anonim şirketler tarafından çıkarılır.
•    Tahviller itfa edilir. Hisse senetlerinde itfa söz konusu değildir. 

Ekonomik Açıdan Farkları
Tahvil ile hisse senedi arasındaki fark
lardan bir tanesi ise risk durumudur. Tahvil sahibi tahvil ihraç eden işletmenin kar zarar durumuna karışmaz. Tahvil sahibi için risk oldukça düşüktür. Bu özelliği ile hisse senedine karşı çok daha avantajlıdır. Tahvil bir borç senedidir. Bu yüzden borcun anapara ve faizleri oranında tahsil edilebilir. Şirketin iflası ya da tasfiyesi halinde de, tasfiyeden öncelikle borçlar ödenmelidir. Bu durumda tahvil sahipleri hisse senedi sahibinden önce alacaklarını alabilme hakkına sahip olur. Hisse senedi sahipleri şirketin mal varlığından bütün borçlar ödendikten sonra hisseleri oranında parayı alırlar.

Tahvil sahipleri icra, iflas ve tasfiye konusunda yeterince korunmamaktadır. Kanun tahvili kıymetli evrak saymasına rağmen bono, çek ve poliçe gibi ticari senetlerin gerisinde bırakmıştır. Tahvil ihraçları için ücret yatırılması gerekir. Bu açılan hesap Sermaye Piyasası Kurulu’nun giderlerini karşılamak amacıyla kuruldu. 

Hisse senedi sahipleri ise riskli alandadır. Bu risklerden bir tanesi temettü alıp almama durumudur. Hisse senedi yatırımı tahvillere göre daha riskli bir yapıya sahiptir.

Tahvil ve hisse senetlerinin önemli farklarından bir tanesi tahvillerin sabit gelirli, hisse senetlerinin de değişken gelire dayanmasıdır. Tahvillerde faiz oranlarını devlet tarafından belirlenir. Faiz oranlarının enflasyonun altında tutulduğu sıklıkla görülmektedir. 

Tahvil ve hisse senedi arasında bir çok farklı bulunur. Doğru yatırım yapmak için doğru araçların seçilmesi gerekir. Tahvil ve hisse senedi hakkında detayları öğrenerek başarılı bir yatırım yapabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT

1 Yorum