Öfkeyle İş Yerini Terk Etmek Kovulma Sebebi Sayılacak!

Öfkeyle İş Yerini Terk Etmek Kovulma Sebebi Sayılacak!

Yargıtay tarafından yapılan açıklamaya göre iş yerini terk eden işçi tazminatsız kovulacaktır.

Mahkemede davası süren tır şoförü iş yerinde zorunlu uygulanan talimatlara uymayarak mesai saatleri içerisinde iş yerini terk etme sebebi ile kovuldu. İş mahkemesine dava açarak mağdur olduğunu dile getiren tır şoförünün davası sonuçlandı.

Yargıtay önce işvereni haklı bulsa da işçinin iş yerini haklı sebeplerden terk etme durumunu işverenin tazminat ödemesine karar kıldı. İşçiyi haklı bulan Yargıtay davalının 4.000 TL kıdem tazminatı ödemesi gerektiğini belirtti. Tüm milli ve dini bayramlarda eksiksiz bir şekilde çalışan işçinin alacağı nedeni ile iş akdini fesh ettiği ileri sürüldü. 

Aralıksız çalışan şoförün karşılığını alamaması ve sefer primlerinin sigortasına yansımaması sebebi ile Yargıtay tır şoförünü haklı buldu. En son attığı 8 seferde sefer primlerinin kesilmesi durumunu da Yargıtay’a bildirdi. 

Mahkeme Önce İşçiyi Haklı Buldu! 
İş süresinde işçinin haksızlıklara uğraması ve işçinin iş yerini tek etmesi le Yargıtay işverenin 4.000 TL kıdem tazminatı ödemesi gerektiğini dile getirdi. Bu konu hakkında işveren işçisinin kendiliğinden istifa ettiğini ve devamsızlık nedeni ile işten uzaklaştırıldığını vurguladı. Bu durumda mahkeme davanın kabulünü hükmetti. İş veren durumun yasal yolla incelenmesi gerektiğini talep ederek devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girerek davayı kısa sürede sonuçlandırdı. 

Yargıtay Konu İle İlgili Farklı Kararlar Aldı!
9. Hukuk Dairesi konuyu aydınlatmak adına incelemelerini yaptı ve işçinin kendince haklı olduğunu düşünerek iş yerini kafasına göre terk etmesinde tazminatsız kovulmasının sebep oldu. Yargıtay’ın verdiği karara göre;

“Tarafların açıklamaları ve dosyadaki bilgi ve belgelerden davacı işçinin hiçbir açıklama yapmadan iş yerini terk ettiği eylemli fesih yöntemiyle işi sona erdirdiği görülmektedir.

Dairemiz uygulamasına göre işi terk esnasında sözlü veya yazılı olarak belirtilmeyen terk sebebinin makul süre içerisinde açılan dava dilekçesinde açıklanması mümkün ise de yine dairemiz uygulamasına göre fesihten çok sonra açılan davada yapılan izah başlangıçta haklı sebebe dayandırılmayan feshe sonradan haksızlık kazandırma çabası olarak değerlendirilmektedir.

Somut olay bakımından davacı işçi yazılı ve sözlü hiçbir açıklama yapmadan işi terk etmiş, terk sebebini 6 yıl sonraki dava dilekçesiyle açıklama yoluna gitmiş, bir anlamda başlangıçta haklı sebebe dayandırmadığı feshine sonradan haklılık kazandırmaya çalışmıştır.
Feshe ilişkin oluşa göre şartları bulunmayan kıdem tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" şeklinde Yargıtay açıklamasını yaparak davayı sonuçlandırmıştır.

HABERE YORUM KAT