TÜSİAD tarıma destek ve teşviklerle ilgili öneriler hazırladı

TÜSİAD tarıma destek ve teşviklerle ilgili öneriler hazırladı

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği “Tarım ve Gıda 2020” adıyla hazırladığı raporunun son bölümünde tarımsal destek ve teşvikler ile ilgili bilgilere yer verdi.

Haber-Aziz Muhammet Ulubaş Tarıma yönelik olarak destekleme modelini iki farklı gruba ayıran kuruluş, ilk grupta üretim ve tüketimde kaynak kullanımının daha etkin olmasını önerdi. 

ÜRETKEN POLİTİKALAR

“Üretken Politikalar” ismiyle ilk grup için öneride bulunan TÜSİAD;  araştırma, alışveriş maliyetini azaltma, altyapı hizmetleri, kamu mallarının sağlanması, bilgi üretme ve yayım, pazarlama hizmetleri, kalite ve standart kontrolü ve ürün sigortası gibi iktisadi büyümeyi amaçlayan düzenlemeleri de ilk grupta dikkatte alınması gereken konular arasına aldı.

DAĞILIM POLİTİKALARI

“Dağılım Politikalar” adıyla ikinci grubu belirten TÜSİAD fark ödemeleri, gelir ödemeleri, sınır müdahaleleri, girdi sübvansiyonları ve sübvansiyonlu kredi gibi ekonominin diğer kesimlerinden sektöre varlık ve gelir transferi içeren politikalardan oluşmasına değindi.

ÜRETİCİYE DESTEK VURGUSU!

TÜSİAD üreticiye desteklerin basit olarak piyasa fiyat desteği ve bütçeden yapılan desteklerden oluşabileceğini belirtti. Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en önemli unsurun desteği yüksek oranda piyasa fiyat desteği kullanarak sağlaması olduğunu belirten TÜSİAD; sektöre ilişkin kamu kuruluşlarının görev zararları ve sermaye artışları, sektör genelinde ar-ge yayım ve benzeri hizmet destekleri, düşük faizli kredi destekleri, üreticilere doğrudan ödenen sübvansiyonlar gibi desteklerin verilebileceğini belirtti.

OECD, BREZİLYA VE MEKSİKA’NIN GERİSİNDE

Türkiye’de 1990’lı yılların ortalarında GSYH’ye oranın yüzde 4’ün üzerinde olduğunu belirten TÜSİAD, bu oranın son yıllarda yüzde 2’nin altına indiğini açıkladı. OECD ortalamasının yanı sıra Brezilya ve Meksika ile karşılaştırıldı ve bu oranın Türkiye’ye oranla iki kat fazla olduğu açıklandı. TÜSİAD ayrıca kimi reformların sonucunda AB’nin tarıma destek şeklini değiştirdiğini ve piyasa fiyat desteğinin toplam destek içindeki payını %20’lere kadar indirdiğini açıkladı.  Türkiye’de ise bu oranın en düşük %68 ile 2018 yılında gerçekleştiğini açıklayan TÜSAİD bunun nedeni 2018 yılında kurdaki ani değişimden kaynaklandığını ifade etti.

HABERE YORUM KAT